Írások

Péterfy Ferenc - Két lelkész család

Idősebb Péterfy Ferenc írása a Márk és Péterfy családokról

Két családot mutatok be a Péterfyt és a Márkot. Mindkét família közismert az erdélyi kálvinisták világában. Ha egyebet nem is, de azt tudják róluk, hogy mindkettő népes család, sok gyermekes. Péterfy Károlynak Luczay Gizellától 14 gyermeke született, hét fiú és hét lány, amiből négy fiú gyermekkorában meghalt. Márk Mihálynak három feleségétől kilenc gyermeke, de ma már csak öt lánya nagymamáskodik, a fiúk itt is vagy gyermek, vagy fiatal korban meghaltak.

Péterfyné Luczay Gizella írásai

Péterfyné Luczay Gizella színművei.

Márk Mihály - Önéletrajz

Kovásznán születtem 1880. december 10-én, mint súlyos anyagyi körülmények között élő református kispap nyolcadik gyermeke. Még abban az időben, életben volt az a visszás, egyben megalázó igazságtalanság, hogy a népesebb gyülekezeteinkben ugyanazon képesítés mellett kis- és nagypapok teljesítettek szolgálatot.

Márk Mihály levelei Péterffy Erzsébethez

Márk Mihály Péterffy Erzsébethez írt leveleinek szövege.
Agyagfalva
1920. október 31. - 1921. január 15.

Szász István Tas - A kegyúri pap

Péterfy Károly pusztakamarási lelkipásztornak fiai Péterfy László lelkipásztor-helytörténész és Péterfy Ferenc lelkipásztor-tanár által hátrahagyott emlékiratai és unokája Péterfy László szobrász és festőművész szóbeli információi alapján lejegyeztek: Szász István Tas

Péterfy László - Családtörténet

Péterfy László 1988-ban írt családtörténete.

Tartalom átvétel