Márk Mihály - Önéletrajz

Kovásznán születtem 1880. december 10-én, mint súlyos anyagyi körülmények között élő református kispap nyolcadik gyermeke. Még abban az időben, életben volt az a visszás, egyben megalázó igazságtalanság, hogy a népesebb gyülekezeteinkben ugyanazon képesítés mellett kis- és nagypapok teljesítettek szolgálatot. A megkülönböztetés azonban nem csak a címben, hanem a javadalmazásban is érvényesült, s ha a nagypapi állás megüresedett, alig volt példa Erdély szerte, hogy a kispapot előléptették volna, s nem egy helyen történt meg, hogy a csekély javadalmon kellett megvénülnie a sokszor minden tekintetben kiválóbb kispapnak a nagy mellett. Apám is csak ¼ rész javadalomban részesült, s hozzá még kanonikája sem volt, s összes jövedelme nem tett ki többet, mint egy kis parókia papjáé, holott Kovászna már akkor is nagyon drága megélhetési hely volt, mint fürdőhely, és mint az ország legnagyobb deszka-ipartelepének központja.

CsatolmányMéret
Márk Mihály önéletrajza.pdf421.59 KB