Péterfy László - Családtörténet

Mi célja van a családtörténetnek?

Különösen az előkelő, főleg mágnás családok történetéről díszes kötetek jelentek meg, kiemelve azok minél régebbi eredetüket és rangjukat. Mi Péterfyek egyszerű kibédi székely nemesi famíliából származtunk. Az ősökkel nem hivalkodni akarunk, hanem azok tetteiből tanulni, okulni. Ahogy a régi rómaiak vallották -: „a történelem az élet tanítómestere”. Ehhez a mesterhez kívánunk folyamodni a család múltjával való foglalkozás közben is.
Már ősi családi címerünk is tanít. Középen egy kardot tartó oroszlán áll. Régi őseink kezében még véres kard volt. Már a 15-dik század elején egyik elődünk eredményesen harcol az elnyomni akaró törökkel szembe. Ott van a vívásra emelkedő kard akkor is eleink kezében, amikor a kurucoknak kell vívni az osztrákokkal vegyes labancokkal. Amint látni fogjuk ezek készek még az életüket is feláldozni hazájukért. És amikor Petőfiék megindítják a szabadságharcot 1848-ban, ősünk, de oldalági rokonunk hetedmagával köt kardot az oldalára „hogy ama nemes harcot megharcolja”.
Majd az utolsó másfél században az ősök kezében a véres kard helyett az ige kardja kerül, hogy Isten beszédével vívják meg az örök élet elnyeréséért híveiknek lelkét. Csak a kibédi Péterfyek közül kb. 20 lelkipásztor kerül ki és építi Isten országát. A mi közvetlen águnkon több mint 150 éven át lelkészként szolgált elődeink: Elek, Lajos, Károly, László és Ferenc. Átlag 40-50 évig forgatták az ige kardját, de nemcsak szóval, de tettel is. A három elődnek megadatott az a nagy tisztesség, hogy mindenikűk egy-egy ékes templomot is építsen, amelyek mai napig is állanak, mint Sión vára. Elek Vadason, Lajos Májában, Károly Nyárádselyén építi fel az Úrnak szent házát.

CsatolmányMéret
Péterfy László - Családtörténet.pdf680.55 KB